Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten   Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers   Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +

Inbreng van lezers

Stuur je bijdrage aan Dick Schoneveld, emailadres: djschoneveld@kpnplanet.nl. (Zie ook de pagina "Contact".) Het is de bedoeling dat ik je inbreng kopieer en naar deze pagina transporteer. Je kunt bijvoorbeeld (desgewenst anoniem) schrijven over pestgedrag.

N.B.
Uit de bijdragen wordt geselecteerd omdat we streven naar een bepaald niveau. Enkele van de criteria zijn: Voldoende mate van openheid en eerlijkheid. Maar ook een element als beschaving is essentieel. Zo leveren we met ons allen een bijdrage aan  het herstel van gezonde omgangsvormen en verhoudingen. Zo is het een misvatting dat je stoer bent, als je onbeschoft "durft" te zijn. 


Bijdragen van lezers

1.