Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten   Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers   Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +

Jaarverslag 2012

Samenvatting:
De activiteiten waren gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit en op een workshop.

Financiën

Er zijn geen uitgaven en inkomsten geweest, die van dien aard zijn dat ze ook vermeld moeten worden. Ik denk hier aan de kosten van gebruik van computer, telefoon, reiskosten, e.d. Die zouden er ook geweest zijn zonder stichting. Bij de oprichting in 2011 is er een donatie geweest van de oprichter van de stichting, in die zin dat de notariskosten ad euro 500,-- niet ten laste van de inkomsten zullen worden gebracht. Dit houdt in dat de stichting op dit moment noch met verlies noch met winst draait.
 
Activiteiten zijn er in 2012 geweest die voorbereidend en uitvoerend van aard zijn, namelijk de volgende:

PR 
Affiches
Er zijn affiches gemaakt voor stichting en vereniging. Afspraken zijn gemaakt met de bibliotheek over het ophangen van affiches.

Cursus
Gezocht is naar een cursusruimte voor vereniging en stichting in Gelderland-Zuid.

Website
Veel tijd is besteed aan de inrichting, teksten en verbetering/aanvulling van de website.

Workshop
Voorbereidingen zijn getroffen voor het houden van een workshop "Reageren op kritiek en pesten". Een deel van die voorbereidingen is reeds ondergebracht in de website, pagina "
Pesten!"

Raad van Toezicht
Het zoeken naar personen die zitting kunnen nemen in de Raad van Toezicht is voortgezet met gunstig resultaat. Zie de home-pagina onder Inleiding.


Cursus voor kinderen
Contact is gelegd met de Prinses Margrietschool te Spankeren i.v.m. een cursus voor kinderen.


Literatuur
Plannen zijn gemaakt tot het aanschaffen
van de volgende boeken in 2013:
- Psychologishe gespreksvoering van o.a. Prof. Dr. Henk.T. van der Molen (na lening van dit boek in de bibliotheek)
- Nieuwe, herziene druk van Directieve Therapie door o.a. Kees van der Velden.
Deze boeken zijn inmiddels in januari 2013 aangeschaft.

Andere websites
Gelezen zijn de websites waarvan de links vermeld zijn in de eigen website van de stichting. De heer drs. Bob van der Meer heeft zich bv. gespecialiseerd op het probleem pesten.

Vervolgcursus VVM
Deze cursus, gestart in november  2012, volg ik mede vanwege deskundigheids- en vaardigheidsbevordering voor vereniging en stichting.

Prof. dr. H.T. van der Molen
De heer Van der Molen, lid van de Raad van Advies, is uitgenodigd een les in Amsterdam bij te wonen van de groep die ik in maart 2012 voor de Vereniging van Verlegen Mensen heb opgestart. Door drukke werkzaamheden is dat nog niet gelukt.