Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten   Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers   Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +


Recensies basiscursus VVM

Samenvatting: De ervaringen met de basiscursus zijn zeer gunstig.

1/3.

Uit:

Het verenigingsblad van de Vereniging van Verlegen Mensen “Onder de Mensen”, 2011 nr. 4

(naam cursist gewijzigd)

A day in the life of… Cursist Maxima

Vandaag bij onze 15de bijeenkomst ben ik blij. Blij met de wereld, blij met onze groep. Ik vind dat we allemaal erg vooruit zijn gegaan. Aan sommige mensen merk je het misschien niet zo, die waren misschien om te beginnen al niet zo heel erg verlegen, maar bij sommige mensen merk je een grote vooruitgang. Mensen die in het begin vrijwel niets zeiden en nu het voortouw nemen in de groep en avondbegeleider worden. Zich af en toe een grapje veroorloven. Ik vind dat echt geweldig!

Zelf ben ik ook vooruitgegaan. Ik kijk wat meer om me heen op straat. Ik spreek lastige collega’s af en toe op gedrag aan. Ik voel me niet meer zo verkrampt bij mijn manager. Het is eigenlijk wonderbaarlijk. Dat had ik van tevoren echt niet verwacht! En het mooiste is: ik heb het zelf gedaan. Ik heb er zelf voor gekozen om lid te worden van de VVM. Ik heb er zelf voor gekozen om de cursus te gaan volgen, samen met oefenpartners te gaan oefenen, niet af te haken en door te zetten zelfs als negatieve gedachten me bekropen. 

Die negatieve gedachten zijn er nog wel en ook de onzekerheid is niet volledig weg. Maar ik tast minder in het duister. Ik voel me toch anders, beter. Ik had het er nog over met mijn oefenpartner hoe dat nou toch kwam. Wat is er aan deze cursus wat beter werkt dan veel van de therapieën die je op dit vlak kunt volgen?

Wij besloten samen dat het kwam doordat de cursus die ene heel grote sociale angst, opbreekt en opdeelt in heel kleine, haalbare stapjes. Heel voorzichtig, heel rustig. En doordat de cursus je laat zien hoe je wat dichter kunt blijven bij wat je zelf wilt en vindt. En hoe belangrijk het is om dat te doen.

Een klein wonder dus eigenlijk toch wel. Zo voelt het gewoon op dit moment. Komt misschien ook omdat ik verliefd ben. Verliefd op een man die ik doordat ik met een paar mensen van de cursus wat ging drinken, ben tegengekomen. Een man die misschien eerst zelf wel het initiatief nam, maar met wie ik vervolgens geheel op eigen houtje en met een durf, ik weet niet waarvandaan, verder in contact ben gekomen en met wie ik nu iets heel moois aan het opbouwen ben.

Sounds too good to be true? Toch is het allemaal echt zo. Ik kan alleen maar iedereen aanraden om ook de cursus te gaan volgen. En als je hem al gedaan hebt, probeer dan eventuele verlegen vrienden of familieleden over de streep te trekken. Is gelijk weer een training in assertiviteit! Hm, misschien kan ik mijn zusje eens vragen…

 

2/3. 

Geen zelfcensuur

In het kader van vrijmoedigheid past mij (Dick) geen zelfcensuur. Ik recenseer dan ook hierbij de opzet van de cursusavonden. De sterkste kant van de cursusavonden vind ik de gedetailleerde structuur van de oefeningen en begeleiding; deze structuur biedt de suggestie dat de pittige inhoud van de avonden zelf ook eenvoudig is. Deze tegenstelling geeft moed om er tegen aan te gaan en zorgt tevens voor goede resulaten bij de diverse gradaties en soorten van verlegenheid.

3/3.

Kwaliteit begeleiding van de cursusavonden door de regiocoördinator

In 2004, toen ik (Dick) tijdelijk moest stoppen vanwege gezondheidsklachten, heeft de groep Almelo tijdens haar laatste les mij een evaluatie van mijn functioneren als regiocoördinator meegegeven. Iedereen schreef een zin op een vel papier, als volgt (letterlijk overgenomen):  *

- Ik vind dat je er in dat pak oogverblindend uitziet en ik vind dat je mensen heel enthousiast kunt maken over bepaalde ideeën.

- Ik bewonber je oprechte belangstelling in mensen.

- Ik vind je psychologisch goed onderlegd, dus het geven van goede adviezen in / aan de groep.

- Ik vind het prettig dat je vaak een heldere kijk op dingen hebt.

-  Ik waardeer het nog steeds heel erg, die persoonlijke brief die ik van je kreeg over de basiscursus, was een duwtje in de rug om de basiscursus te volgen.

- Ik waardeer het dat je altijd voor iedereen een compliment hebt. Je geeft eerlijk je mening en altijd op een positieve manier. 

- Je bent kritisch in je oordeel, maar wel op een positieve manier. Dus waar mensen iets van op kunnen steken.

 * Hoewel ik persoonlijk de groep erkentelijk was en ben voor deze geste, is de kwaliteit van de begeleiding door de regiocoördinator van zeer relatieve betekenis, omdat het de bedoeling is dat de aanwezigen elkaar aanvullen volgens zelfhulp. Om regiocoördinator te kunnen worden geldt dan ook slechts één criterium, namelijk de basiscursus hebben gevolgd. De lacunes in de begeleiding door een kaderlid zijn een prikkel voor anderen  om  een eigen bijdrage te leveren aan het goede verloop van de avond.  Deze samenwerking is een zeer goed middel tegen de verlegenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt in de plaats van een professionele begeleider en toont wie een goede contactpersoon kan zijn. Daaruit kan een regiocoördinator voor een volgende cursus groeien. De regiocoördinator hoeft niet meer dan de helft van de 20 avonden zelf aanwezig te zijn. Hij heeft tussen de bijeenkomsten wel uitgebreid contact met de contactpersoon ter voorbereiding en evaluatie van de cursusavonden en ter vermindering van zijn eigen verlegenheid en die van de contactpersoon. Telefoneren is voor velen een uitdaging, laat staan het via de telefoon tot afspraken komen. Een uitstekende oefening.

                                                                                                                                    +_+_+_+_+_+_+_+_+_