Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten     

Workshop reageren op kritiek en pesten  Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers   Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +


Bestuurlijke principes               

Samenvatting: De kwaliteit van de communicatie met leden en medewerkers is beslissend voor hun motivatie. Bij overleggen wordt de beeldvorming zelden afgemaakt.


Deze website is mede een denktank voor andere organisaties. In alle bescheidenheid wil ik hiermee bereiken dat de aandacht aan bepaalde belangrijke bestuurlijke principes niet verslapt.

In de beginjaren van de Vereniging van Verlegen Mensen hebben kaderleden deelgenomen aan trainingen van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie en Odyssee, waarvoor subsidie is verstrekt. Ik heb het altijd tot mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gerekend de resultaten goed te bewaren. Nu kan iedereen die hiervoor belangstelling heeft, hiervan kennis nemen. De hoofdzaken luiden als volgt.


Hoofdprincipe
De basisbehoeften van de mens zijn erkenning, invloed en genegenheid. (Invloed: "Jij doet ertoe".) Om mensen gemotiveerd te houden is het nodig dat elk besluitvormingsproces met deze behoeften rekening houdt. Als een lid van een commissie bv. met het idee komt om deelname aan de cursus van een vereniging niet meer afhankelijk te stellen van het lidmaatschap, dan is de vraag hoe aan genoemde drie behoeften tegemoet kan worden gekomen. Het bestuur zal het idee, dat op zich waardevol is, om financiële redenen helaas niet kunnen overnemen, maar zal het in gedachten houden en zal kijken of de basisgedachte erachter (geen onnodige drempels) voor andere kwesties nuttig kan zijn. Het bestuur dankt het commissielid voor zijn creativiteit en betrokkenheid. Een nadere uitleg kan worden verkregen bij de penningmeester. Hier alvast dit: De contributies zijn de belangrijkste, ja bijna de enige inkomstenbron van de vereniging.

Vergaderen, overleggen 
Dit bestaat uit 3 fasen: Beeldvorming *, meningsvorming en besluitvorming. De neiging bestaat om al ver voordat de beeldvorming is afgerond een oplossing te formuleren, hieraan vast te houden en zo veel mogelijk argumenten te verzinnen voor de eigen voorkeur zonder andere mogelijkheden te onderzoeken (tunnelvisie). Onbewuste oorzaak hiervan is volgens G. Alblas (Groepsprocessen, 1997) de overheersende behoefte aan onzekerheidsreductie.
    Welke overeenkomsten vertonen de verschillende voorlopige meningen en wat is het criterium waaraan een oplossing moet voldoen? Voorbeeld: Twee aardige, redelijke vrouwen komen gelijktijdig een groentenzaak binnen. Ze willen allebei de laatste sinaasappel. Criterium in dit geval: Het doel van deze wens. De een heeft de sinaasappel nodig voor een ziek kind en de ander om er een taart mee te versieren. Overeenkomsten: Zij hebben beiden niet persé de hele sinaasappel nodig. Zij willen er allebei in goede harmonie uit komen. Oplossing: Persen van de sinaasappel ter plaatse. De een krijgt het sap mee, de ander de schil.

*

Beeldvorming: Het volgende rijtje laat alle vergadertechnische aspecten van de beeldvorming zien:

Motief (= reden + doel), vraagstelling, definities, volledige en objectieve informatie met pobleemanalyse, onduidelijkheden + oplossingen, voorlopige uitgangspunten,  criterium, mogelijke voor- en nadelen van de verschillende oplossingen zonder die al te wegen, overeenkomsten. 

Aldus is een checklist oftewel een optioneel bouwwerk ontstaan als inleiding tot de 2e fase, de meningsvorming. De discussie hoeft niet speciaal in deze volgorde te worden gevoerd. Als maar even af en toe, en zeker aan het eind van de beeldvorming, afgecheckt wordt of de bovengenoemde bouwstenen in de voorliggende zaak relevant zijn en of de relevante al de revue zijn gepasseerd. (Bijvoorbeeld als alle termen die in de discussie gebruikt worden, bij iedereen zeker en volledig duidelijk zijn, hoeven uiteraard geen definities te worden gegeven.)

                                                                                                +_+_+_+_+_+_+_