Stichting Aanpak Verlegenheid Enz. (SAVE)

Home    Zelfhulp    Levensloop    Stichting    Aanpak    Verlegenheid    Huishoudelijk reglement    Literatuur    Pesten  

Workshop reageren op kritiek en pesten   Therapieen    Recensies basiscursus VVM    Jaarverslag 2012    Bestuurlijke principes  

  Links    Inbreng van lezers    Contact


Er wordt naar gestreefd deze website voortdurend actueel te maken.                                        Lettertype te groot? Ctrl. - (min), te klein? Ctrl +


Contact

Dick (D.J.) Schoneveld
Van Rhemenhof 11
6956 AJ  Spankeren
Tel. 0313-437487, evt. antwoordapparaat
mob. 06 130 231 61

U kunt ook e-mailen: djschoneveld@kpnplanet.nl